Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Umiestnenie datacentier

S FORPSI Object Storage máte slobodu výberu lokality pre umiestnenie a archiváciu vašich dát.

Infraštruktúra Object Storage je založená na našej medzinárodnej sieti dátových centier, fyzicky umiestnených v rôznych európskych krajinách. Používatelia si môžu zvoliť datacentrum v konkrétnej krajine, z ktorej budú archivované dáta poskytované.

Technológie a podmienky pre poskytovanie služby Object Storage sú zhodné pre všetky datacentrá, čo zjednodušuje používanie služby.
Naproti tomu ukladanie a umiestnenie dát je vykonávané v súlade s platnými zákonmi krajiny, v ktorej je datacentrum umiestnené.

Umiestnenie môže závisieť na vašich podnikateľských potrebách a logických potrebách vašej spoločnosti, tiež môže byť podstatné pre obnovenie dát v prípade kolapsu. Možnosť kopírovania vašich dát do rôznych datacentier v rôznych krajinách významne zvyšuje bezpečnosť vašich dát a zároveň vám zaisťuje ich dosiahnuteľnosť kedykoľvek, dokonca aj v prípade problémov s pripojením.

V súčasnej dobe FORPSI poskytuje službu Object Storage z ôsmich datacentier v týchto krajinách - Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a Poľsko.

Možnosť výberu datacentra pre uloženie dát činí ponuku FORPSI Object Storage jedinečnou a bezkonkurenčnou.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: