Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

FORPSI CLOUD BACKUP
FOR MICROSOFT 365

  • Zálohovacia technológia Veeam
  • Ready-to-use, riešenie ako služba
  • Rýchly a jednoduchý postup obnovy dát
  • Ochrana proti ransomware útokom
  • Šifrovanie zálohovaných dát
  • Flexibilný výber bodu obnovy dát
  • Duplicitné zálohovanie vo vlastných datacentrách v Taliansku (Materská spoločnosť Aruba)
  • Infraštruktúra štandardu Rating 4
Měna
DPH

Konfigurácia: nižšie sú uvedené príklady konfigurácie služby pre konkrétne prípady v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti.

Riešenie vhodné pre Používatelia Úložisko Ceny  
Živnostníci 1 50 GB 2,75 €/mesiac + DPH cart
MSP 10 500 GB 26,50 €/mesiac + DPH cart
MSP s účtami uchovávajúcimi citlivé údaje 10 500 GB + Sekundárne kópie zálohovaných dát
v geograficky odlišnom datacentre
34,40 €/mesiac + DPH cart
Stredné podniky 50 2,5 TB 132,50 €/mesiac + DPH cart
Veľké podniky 1000 16 TB 6 730,00 €/mesiac + DPH cart

Prečo si vybrať FORPSI Cloud Backup for Microsoft 365?

Riešenie "všetko v jednom"

Služba je pripravená na okamžité použitie, fakturáciu je možné zvoliť na báze platby za použitie alebo formou mesačných platieb. Službu možno používať bez potreby ďalších aktívnych produktov platformy FORPSI Cloud alebo riešení tretích strán.

Technológia Veeam

Služby FORPSI Cloud sú postavené na spoločnej platforme materskej spoločnosti Aruba, s klasifikáciou Silver partner pre poskytovanie riešení Veeam, ktorá patrí k lídrom v oblasti zálohovania, kontinuity podnikania a riešenia obnovy po havárii.

Ochrana proti ransomware útokom

Šifrovanie uložených dát a nemenné zálohy zabezpečujú ochranu vašich dát pred stratou, kybernetickým útokom alebo náhodným vymazaním.

Uchovávanie citlivých dát v súlade s predpismi 

Vďaka možnosti výberu doby uchovávania a rôznych umiestnení jednotlivých záloh môžete svoje riešenie zálohovania prispôsobiť rôznym regulačným požiadavkám a predpisom.

Zabezpečenie a redundancia dátového centra FORPSI Cloud

Všetky vlastné zariadenia v rámci medzinárodnej siete dátových centier spĺňajú najvyššiu úroveň certifikácie a zároveň sa vytvárajú záložné kópie dát v dátovom centre v inej geografickej lokalite.

Jednoduchý proces obnovy záloh

Prehľadné rozhranie umožňuje rýchlu obnovu dát, dokonca aj čiastočnú obnovu na základe rôznych bodov obnovy.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: