Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Cloud Monitoring

So službou Cloud Monitoring môžete monitorovať všetky svoje webové stránky, cloud servery a dedikované servery umiestnené v dátových centrách FORPSI alebo u iných poskytovateľov daných služieb. Systém Cloud Monitoring vás v prípade zlyhaní alebo chyby ihneď automaticky upozorní prostredníctvom SMS či emailu - vďaka tomu máte stály dohľad nad svojou infraštruktúrou a môžete v prípade potreby okamžite reagovať. Prehľady Cloud Monitoringu v Control paneli umožňujú rýchlu evidenciu a analýzu všetkých aktivít monitorovanej služby - vďaka tomu môžete jednoducho identifikovať akýkoľvek problém či jeho opakovanie.

Prostredníctvom Control panelu si tiež môžete nastaviť jednotlivé kontroly Cloud Monitoringu a upozornenia na nefungujúce služby. Monitorovať je možné tieto služby:

 HTTP
 HTTPS
 Ping
 SSL Certifikát
 DNS
 FTP
 IMAP
 POP3
 SMTP
 Microsoft SQL Server
 MySQL
 Oracle
 PostgreSQL
 SSH
 TCP
 Telnet
 

Pre každú kontrolu je možné nastaviť frekvenciu, maximálny time-out - teda časové zdržanie, po ktorého uplynutí systém prehlási službu za nefunkčnú, a počet krajín, z ktorých sa má kontrola uskutočňovať.

Službu Cloud Monitoring môžete jednoducho rozširovať, nevyžaduje žiadnu inštaláciu ani aktualizáciu služieb, ktoré majú byť sledované. Z jediného control panela tak môžete spravovať všetky vytvorené kontroly - a to bez ohľadu na to, pre akú krajinu boli aktivované. Ihneď ako v paneli pridáte novú kontrolu, monitorovanie sa okamžite spustí. Cloud Monitoring vám umožňuje stanoviť, koľko zlých výsledkov má systém detegovať predtým, ako vám odošle upozornenie na chybu. Podobne vás Cloud Monitoring bude informovať, hneď ako monitorovaná služba obnoví svoju činnosť.

Toto všetko robí zo služby Cloud Monitoring potrebný nástroj na správu vašich služieb.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: