Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum IT2, Taliansko

Rozloha:

2.000 m²

Kapacita:

Viac ako 10 000 fyzických serverov.

Lokalita:

Arezzo, Taliansko

Uptime:

Dostupnosť datacentra, od spustenia v máji 2003, je 99.97 %.

Napájanie:

Datacentrum je napájané elektrickou energiou o príkone 1,8 MW s plnou redundanciou vďaka dvom oddeleným vetvám. Každé z napájacích centier má dostatočnú kapacitu na napájanie celého datacentra samostatne aj pri jeho plnom vyťažení a je vybavené systémami UPS s dvojitou konverziou a vysokou energetickou účinnosťou (2N type redudancy).

Redundantné napájacie centrá aj pre jednotky s jedným napájacím zdrojom:

Pre vlastné služby používa FORPSI výhradne servery a zariadenia s dvojicou napájacích zdrojov. Každé napájacie centrum je zálohované STS zariadeniami (static Transfer Switch), ktoré zaisťujú nepretržitý prívod energie aj pre zariadenia používajúce iba jeden napájací zdroj.

Oddelené budovy pre hlavné napájanie a UPS batériové systémy:

Na zaistenie maximálnej úrovne bezpečnosti pre serverové miestnosti sú systémy elektrického napájania a batérie UPS umiestnené v dvoch vyhradených budovách, ktoré sú fyzicky oddelené od samotného datacentra.

Redundantné záložné generátory:

Datacentrum je vybavené autonómnymi generátormi s podzemnými nádržami pre palivo, schopnými poskytovať energiu pre celé datacentrum aj pri jeho plnom vyťažení. Generátory sa spúšťajú automaticky po prerušení dodávky elektrickej energie.

Energeticky úsporné datacentrum:

Venovali sme veľa pozornosti optimalizácii datacentra z hľadiska spotreby energie. Celý systém chladenia serverovej miestnosti je vybavený vysoko účinnými jednotkami priameho chladenia, ktoré sú medzi sebou prepojené do siete a optimalizované systémom schopným upravovať úroveň poskytovaného chladenia.

Budova je vybavená aj systémom chladenia free-cooling. S použitím vonkajšieho vzduchu (starostlivo filtrovaného, s regulovanou vlhkosťou a teplotou) sme schopní znížiť využitie tepelných čerpadiel, a tým znížiť spotrebu energie a dopad na životné prostredie. Racky serverov sú vybavené inovatívnym systémom riadenia chladného vzduchu, ktorý sústredí chladnejší vzduch v prednej časti serverov a umožňuje tým vyššiu energetickú efektivitu.

Redundantné chladiace systémy chránené UPS:

Klimatizačné systémy v serverovniach a miestnostiach s napájaním sú redundantné a zaručujú dokonalé fungovanie chladenia aj pri simultánnom zlyhaní viacerých chladiacich jednotiek.
Celé zariadenie je chránené batériovým systémom UPS a generátormi, aby sa predišlo akémukoľvek prerušeniu.

Prenosová kapacita 82 Gb/s:

Dátové centrá IT1 a IT2 sú vzájomne prepojené prostredníctvom vyhradenej a redundantnej optickej siete. Ich celková rýchlosť pripojenia k internetu činí 82Gb/s prostredníctvom optických spojení najdôležitejších národných a medzinárodných sprostredkovateľov a hlavnej siete prístupových bodov (NAP).

Pokročilé sieťové služby:

Každý serverový rack má viacero redundantných pripojení.
Centrálna sieť je vybavená jednotkami Cisco Nexus 7000, ktoré sú najvyspelejšie na trhu.

Zabezpečenie:

Datacentrum je vybavené automatickým systémom detekcie a potlačenia požiaru, používa sa inertný plyn, ktorý je neškodný pre personál a elektronické spotrebiče. Ďalej je použitý samostatný systém na detekciu netesností a záplav.
Budova je tiež vybavená poplašným systémom proti vniknutiu, nainštalovaným v každej chodbe, napojeným na dvojitý systém kontroly identifikácie. Navyše nám monitorovací kamerový systém (CCTV), ktorý sa skladá z viac než štyridsiatky kamier, umožňuje sledovať celú budovu.

Monitoring 24x7:

V datacentre je prítomný monitorovací tím 24 hodín denne, 365 dní v roku. Okrem toho je datacentrum vybavené BMS (Building Management System), ktorý je schopný v prípade problémov informovať v reálnom čase sekundárny technický tím a umožňuje vzdialene spravovať umiestnené zariadenia.

Certifikácia ISO 9001, ISO 27001 a ISO 50001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001, certifikát zabezpečenia ISO 27001 a tiež certifikát systému riadenia energie ISO 50001.

V súlade s ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a ISO/IEC 27035:

Datacentrum poskytuje cloudové služby, ktorých zabezpečenie je v súlade s ISO/IEC 27017, spravuje osobné údaje v Cloude v súlade s ISO/IEC 2018 a bezpečnostné incidenty a udalosti rieši v súlade s ISO/IEC 27035.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: