Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum CZ1, Česká republika

Rozloha:

1.500 m²

Kapacita:

Viac ako 5 000 fyzických serverov.

Uptime:

Dostupnosť datacentra od spustenia v roku 2005 je 100 %.

Napájanie:

Datacentrum je napájané elektrickou energiou o príkone 1MW s plnou redundanciou vďaka dvom oddeleným vetvám. Každá z napájacích vetiev má dostatočnú kapacitu na zásobovanie celého datacentra samostatne, aj pri jeho plnom vyťažení. Obe vetvy sú vybavené systémami UPS s dvojitou konverziou a vysokou energetickou účinnosťou (2N type redudancy).

Oddelené miestnosti elektrických rozvádzačov a UPS batérií:

Na zaistenie maximálnej úrovne bezpečnosti dátových sál sú systémy elektrického napájania a batérie UPS umiestnené v dvoch vyhradených miestnostiach, ktoré sú fyzicky oddelené od samotného datacentra.

Redundantné záložné generátory:

Datacentrum je vybavené autonómnymi diesel generátormi s podzemnými palivovými nádržami, schopnými poskytovať elektrickú energiu pre celé datacentrum aj pri jeho plnom vyťažení v dobe výpadku dodávky elektrickej energie z distribučnej siete. Generátory sa spúšťajú automaticky po prerušení dodávky elektrickej energie.

Energeticky úsporné datacentrum:

Venovali sme veľa pozornosti optimalizácii datacentra z hľadiska spotreby energie.

V dátových sálach, sálach elektrických rozvádzačov a UPS je navyše nainštalovaný systém Free Cooling, ktorý pri nižších vonkajších teplotách umožňuje priame chladenie klimatizovaných priestorov chladnejším vonkajším vzduchom. Dochádza tak k znižovaniu spotreby elektrickej energie a zmierneniu dopadu na životné prostredie.

Redundantné klimatizačné systémy:

Každá zo sál datacentra je chladená samostatnou sústavou klimatizačných zariadení, pričom každá sústava je dimenzovaná minimálne v zostave N+1.

Prenosová kapacita 30 Gb/s:

Datacentrum ťaží z prenosovej kapacity 30 Gb/s, poskytovanej prostredníctvom optických spojení najdôležitejších národných a medzinárodných sprostredkovateľov a hlavnej siete prístupových bodov (NAP).

Zabezpečenie:

Datacentrum je vybavené automatickým protipožiarnym systémom. Hlavné hasiace médium je plyn FM-200, ktorý je nezávadný pre personál a elektrické spotrebiče.

Prístup do datacentra a technologických priestorov je zabezpečený čipovým systémom, pohyb osôb je monitorovaný. Okolie datacentra je monitorované pomocou kamerového systému (CCTV).

Monitoring 24x7:

V datacentre je prítomný operátor podpory v režime 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Certifikácia ISO 9001 a ISO 27001:

Datacentrum vlastní certifikát kvality ISO 9001 a certifikát zabezpečenia ISO 27001.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: