Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Domain Center - technické vlastnosti 

Registrácia domén

Z rozhrania Domain Center môžete registrovať nové domény a prevádzať svoje už existujúce domény od iných poskytovateľov.
Registrovať a prevádzkovať môžete najvyužívanejšie TLD. Poplatok za službu je na 1 rok.
Pred dokončením registrácie nových domén je nutné zadať všetky potrebné údaje o vlastníkovi domény. Na prevod domény je nutné poskytnúť údaje o vlastníkovi domény, odomknúť doménu na prevod u súčasného registrátora a tiež získať AuthCode. Na úspešné dokončenie transferu domény je nutné prevod potvrdiť AuthCodom.
Po dokončení objednávky či prevodu je možné ľubovoľne pridávať a mazať DNS záznamy pre každú doménu spravovanú prostredníctvom Domain Center a vedenú na definovaných DNS serveroch.
Prostredníctvom Domain Center môžete chrániť všetky svoje domény pred neoprávneným prevodom, jednoducho použite funkciu Uzamknutie domény. K vašim doménam je tiež možné objednať doplnkové služby ako "Automatické predĺženie" alebo službu "WHOIS Privacy".

Automatické predĺženie

Táto doplnková služba vám umožňuje automaticky predĺžiť doménu od dátumu exspirácie o ďalší rok. Dosiahnete tak vyššiu záruku plynulého fungovania služby. Ak si už neželáte svoju doménu predlžovať, môžete kedykoľvek službu automatického predlžovania vypnúť, po exspirácii už doména nebude obnovená.

WHOIS Privacy

K doméne si môžete tiež priobjednať doplnkovú službu WHOIS Privacy, ktorá vám garantuje úplné skrytie údajov o vlastníkovi domény. V rámci WHOIS Privacy je ďalej možné používať kontaktnú e-mailovú adresu vlastníka domény, ktorá bude prostredníctvom služby anonymizovaná (správy budú preposlané Registrátorovi, odfiltrované od SPAMu a následne ďalej preposlané na kontakt majiteľa, bez toho aby odosielateľ mal možnosť získať jeho skutočnú e-mailovú adresu).

Správa DNS

Pre všetky domény, ktoré sú spravované prostredníctvom služby Domain Center, je možné povoliť správu DNS. Máte tak možnosť spravovať svoju doménu podľa svojich potrieb a pohodlne upravovať jednotlivé DNS záznamy.
Pri použití rozhrania Domain Center pre správu DNS môžete upravovať vybrané typy DNS záznamov a kedykoľvek pridávať, odstraňovať alebo upravovať ich obsah. V rovnakom rozhraní je tiež možné importovať a exportovať všetky parametre a záznamy prostredníctvom textového súboru, čím sa zjednodušuje proces ukladania a obnovy niektorých nastavení.
Rozhranie pre správu DNS záznamov je integrované s cloud službami FORPSI a umožňuje vám tak jednoducho identifikovať vaše priradené IP adresy a Cloud servery vo vnútri vašej Cloud Computing infraštruktúry. 
Je možné spravovať nasledujúce DNS záznamy:

  •  Záznamy SOA - definujú názov primárneho servera, adresu elektronickej pošty jeho správcu, sériové číslo domény a ďalej niekoľko číselných údajov regulujúcich frekvenciu prenosu a platnosť záznamov medzi primárnymi a sekundárnymi NS servermi.
  •  Záznamy NS - definujú server, ktorý vystupuje ako autoritatívny pre danú doménu. Všetky záznamy danej domény sa ukladajú a modifikujú na tomto serveri.
  •  Záznamy A - obsahujú IPv4 adresy a umožňujú tak preklad názvu servera na IP adresu.
  •   Záznamy AAAA - to isté ako záznam A, ide ale o IPv6 adresu.
  •  Záznamy MX - definujú server, ktorý sa stará o príjem emailov pre danú doménu. Týchto záznamov môže byť  v doméne viac, prioritou sa následne nastavuje poradie dôležitosti cieľových serverov.
  •  Záznamy CNAME - tieto záznamy sú skôr známe ako "Aliasy", predstavujú "alternatívne" názvy existujúcich záznamov (A, AAAA alebo CNAME).
  •  Záznamy TXT - umožňujú priradiť popis pre názov v doméne.
  •  Záznamy SRV - slúžia k identifikácii servera, portu a typu protokolu konkrétnej služby.
  •  Záznamy SPF - definujú pravidlá na odosielanie emailov z danej domény. V pravidlách sa nastavuje, aké servery/segmenty sietí sú oprávnené odosielať emaily z danej domény.

.Cloud
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.com .com
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.eu .eu
Registrácia/prevod
7,99 €/rok
Predĺženie
7,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.org .org
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.info .info
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.net .net
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.biz .biz
 
Registrácia/prevod
11,79 €/rok
Predĺženie
11,79 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

Registrácia domény .BIZ je bez obmedzení, avšak ak sa bude názov domény zhodovať so zaregistrovanou ochrannou známkou, môže dôjsť k sporu o doménu.

.name .name
 
Registrácia/prevod
7,99 €/rok
Predĺženie
7,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

Generická doména vytvorená v roku 2001, ale jej sprístupnenie k registrácii prebehlo až v januári 2002. Doména bola vytvorená špeciálne pre jednotlivcov, fyzických aj imaginárnych. Pôvodný formát domény vyzeral takto: „meno.priezvisko.name“.

.cz .cz
Registrácia/prevod
Nedostupná
Predĺženie
9,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.it .it
Registrácia/prevod
7,99 €/rok
Predĺženie
7,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

.pl .pl
 
Registrácia/prevod
4,99 €/rok
Predĺženie
15,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

Národná doména prvej úrovne (ccTLD) pridelená Poľsku. Doménu si môžu zaregistrovať tak spoločnosti, ako aj jednotlivci. Povolené znaky sú: „a-z“, „0-9“ a „-“ (nesmie byť prvý alebo posledný znak). Názov domény môže obsahovať 3 až 63 znakov (bez dĺžky tld). Registrácia je na jeden rok. Pre túto TLD neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia.

.mx .mx
 
Registrácia/prevod
29,99 €/rok
Predĺženie
29,99 € + DPH/rok
Zmena majiteľa
0,00 € + DPH/rok

Omezení

Národná doména prvej úrovne (ccTLD) pridelená Mexiku. Registrácia, predĺženie a prevody sú spracované do 3 pracovných dní. Registrácia domény je na jeden rok. Pre túto TLD neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: