Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum IT1, Taliansko

Rozloha:

5.000 m²

Kapacita:

Viac ako 40 000 fyzických serverov.

Lokalita:

Arezzo, Taliansko

Tier 4* /Rating 4:

Datacentrum bolo naprojektované podľa Tier 4* /Rating 4 redundantného kritéria, ide o najvyššiu úroveň pre datacentrá.

Uptime:

Dostupnosť datacentra, od spustenia v júli 2011, je 100 %.

Napájanie:

Datacentrum je napájané elektrickou energiou o príkone 4.5 MW s plnou redundanciou vďaka dvom oddeleným vetvám. Každá z napájacích vetiev má dostatočnú kapacitu na zásobovanie celého datacentra samostatne, aj pri jeho plnom vyťažení. Obe vetvy sú vybavené systémami UPS s dvojitou konverziou a vysokou energetickou účinnosťou (2N type redudancy).

Redundantné napájacie centrá aj pre jednotky s jedným napájacím zdrojom:

Pre vlastné služby používa FORPSI výhradne servery a zariadenia s dvojicou napájacích zdrojov. Každé napájacie centrum je zálohované STS zariadeniami (static Transfer Switch), ktoré zaisťujú nepretržitý prívod energie aj pre zariadenia, ktoré používajú iba jeden napájací zdroj.

Oddelené miestnosti elektrických rozvádzačov a UPS batérií:

Na zaistenie maximálnej úrovne bezpečnosti pre serverové miestnosti sú systémy elektrického napájania a batérie UPS umiestnené v dvoch vyhradených budovách, ktoré sú fyzicky oddelené od samotného datacentra.

Ohňovzdorné napájacie káble:

Používame výhradne napájacie káble, ktoré sú vybavené MGT (Mica Glass Tape). Ide o bariéru s ohňovzdorným povlakom, schopnú zaistiť nepretržitý prívod elektrickej energie aj v prípadoch lokálnych požiarov.

Redundantné záložné generátory s 48 hodinami sebestačnosti pri plnom zaťažení:

Datacentrum je vybavené autonómnymi diesel generátormi s podzemnými nádržami pre palivo, schopnými poskytovať elektrickú energiu po dobu 48 hodín pri plnom vyťažení datacentra v dobe výpadku dodávky elektrickej energie z distribučnej siete.

Energeticky úsporné datacentrum:

Venovali sme veľa pozornosti optimalizácii datacentra z hľadiska spotreby energie. Celý systém chladenia serverovej miestnosti je vybavený vysoko účinnými jednotkami priameho chladenia, ktoré sú medzi sebou prepojené v sieti a optimalizované systémom, ktorý je schopný upravovať úroveň poskytovaného chladenia.

Budova je vybavená aj systémom chladenia free-cooling. S použitím vonkajšieho vzduchu(starostlivo filtrovaného, s regulovanou vlhkosťou a teplotou) sme schopní znížiť využitie tepelných čerpadiel, a tým znížiť spotrebu energie a dopad na životné prostredie. Racky serverov sú vybavené inovatívnym systémom riadenia chladného vzduchu, ktorý sústredí chladnejší vzduch v prednej časti serverov a umožňuje tým vyššiu energetickú efektivitu.

Redundantné klimatizačné systémy chránené UPS:

Klimatizačné systémy v serverovniach a miestnostiach s napájaním sú redundantné a zaručujú dokonalé fungovanie chladenia aj pri simultánnom zlyhaní viacerých chladiacich jednotiek. Celé zariadenie je chránené batériovým systémom UPS a generátormi, aby sa predišlo akémukoľvek prerušeniu.

Prenosová kapacita 82 Gb/s:

Dátové centrá IT1 a IT2 sú vzájomne prepojené prostredníctvom vyhradenej a redundantnej optickej siete. Ich celková rýchlosť pripojenia k internetu činí 82Gb/s prostredníctvom optických spojení najdôležitejších národných a medzinárodných sprostredkovateľov a hlavnej siete prístupových bodov (NAP).

Pokročilé sieťové služby:

Každý serverový rack má viac redundantných pripojení pomocou optických káblov(ktoré umožňujú smerovať až 100GB/s prevádzky) a tiež medenú káblovú sieť (kategórie 7A) schopnú smerovať prevádzku 10GB/s. Centrálna sieť je vybavená jednotkami Cisco Nexus 7000, ktoré sú najvyspelejšie na trhu.

Zabezpečenie:

Data centrum má automatické systémy hlásenia a potlačenia požiaru, používa sa inertný plyn, neškodný pre personál a elektrické zariadenia. Ďalej je využívaný samostatný systém pre detekciu netesností a záplav.

Budova je vybavená pancierovými dvermi a oknami, stenami zabezpečenými proti šplhaniu, poplašným systémom proti vniknutiu do budovy nainštalovaným v každej chodbe, napojeným na dvojitý systém kontroly identifikácie. Navyše nám monitorovací kamerový systém (CCTV) s viac než stovkou kamier umožňuje sledovať celú budovu.

Monitoring 24x7:

V datacentre je prítomný monitorovací tím 24 hodín denne, 365 dní v roku. Okrem toho je datacentrum vybavené BMS (Building Management System), ktorý je schopný informovať v reálnom čase sekundárny technický tím v prípade problémov a umožňuje vzdialene spravovať zariadenia v budove.

Certifikácia ISO 9001, ISO 27001 a ISO 50001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001, certifikát zabezpečenia ISO 27001 a tiež certifikát systému riadenia energie ISO 50001.

V súlade s ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a ISO/IEC 27035:

Datacentrum poskytuje cloudové služby, ktorých zabezpečenie je v súlade s ISO/IEC 27017, spravuje osobné údaje v Cloude v súlade s ISO/IEC 2018 a bezpečnostné incidenty a udalosti rieši v súlade s ISO/IEC 27035.

 

*Termín "Tier" bol používaný podľa štandardu ANSI/TIA-942 až do edície ANSI/TIA-942:marec-2014. Od marca 2014 je termín "Tier" nahradený termínom "Rated" alebo "Rating".

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: