Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum PL1, Poľsko 

Rozloha:

3.700 m²

Napájanie:

Servery sú napájané elektrickou energiou o príkone 16 MW s plne redundantnou infraštruktúrou vybavenou statickými UPS systémami.

Lokalita:

Varšava, Poľsko

Redundantné záložné generátory:

Datacentrum je vybavené dvomi nezávislými generátormi elektriny s palivovými nádržami, ktorých objem zaistí zásobovanie generátorov v plnej záťaži po dobu 48 hodín. Po prípadnom vyčerpaní kapacity batérií UPS by generátory zaistili nepretržitý chod datacentra.

Redundantný systém klimatizácie:

Chladiace systémy pre jednotlivé dátové sály a technologické systémy sú zostavené z niekoľkých redundantných modulov.

Prenosová kapacita 30 Gb/s:

Datacentrum disponuje prenosovou kapacitou 30 Gb/s zaistenou optickými spojeniami s najdôležitejšími národnými a medzinárodnými poskytovateľmi a s hlavnými peeringovými uzlami (IXP).

Zabezpečenie:

Datacentrum je chránené proti povodniam a požiarom. Automatické systémy detekcie a následného hasenia požiaru neškodia človeku ani IT systémom. Vonkajšia oblasť datacentra je nepretržite sledovaná bezpečnostnými kamerami a komplex je prístupný iba po autorizácii. Vnútorné priestory datacentra sú taktiež sledované bezpečnostnými kamerami.

Monitoring 24x7:

Datacentrum je monitorované tímom technikov a prostredníctvom vzdialeného prístupu taktiež expertmi našej materskej spoločnosti Aruba 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Certifikáty ISO:

Datacentrum získalo certifikát kvality ISO 9001 a certifikát zabezpečenia ISO 27001.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: