Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum FR1, Francúzsko

Rozloha:

6.000 m²

Napájanie:

Datacentrum je napájané elektrickou energiou o príkone 10 Mega Watt. Celý systém je plne redundantný a vybavený systémami UPS s dvojitou konverziou.

Redundantné záložné generátory:

Datacentrum je vybavené autonómnymi diesel generátormi s podzemnými palivovými nádržami, schopnými poskytovať elektrickú energiu pre celé datacentrum aj pri jeho plnom vyťažení v dobe výpadku dodávky elektrickej energie z distribučnej siete.

Redundantné klimatizačné systémy:

Klimatizačné systémy serverovne a miestností na napájanie sú zložené z viacerých redundantných chladiacich jednotiek.

Prenosová kapacita 20 Gb/s:

Naše zariadenie ťaží z prenosovej kapacity 20 Gb/s, poskytovanej prostredníctvom optických spojení najdôležitejších národných a medzinárodných sprostredkovateľov a hlavnej siete prístupových bodov (NAP).

Zabezpečenie:

Datacentrum je vybavené automatickým systémom detekcie a potlačenia požiaru. Hasiaci systém je neškodný pre personál aj elektronické spotrebiče. Ďalej je využívaný samostatný systém na detekciu netesností a záplav. Budova je tiež vybavená pancierovými dversmi a oknami, poplašným systémom proti vniknutiu do budovy a biometrickou kontrolou prístupu.
Celý objekt je navyše monitorovaný kamerovým systémom (CCTV).

Monitoring 24x7:

V datacentre je prítomný monitorovací tím 24 hodín denne, 365 dní v roku. Datacentrum je navyše monitorované tímom technikov z Aruba NOC (Network Operations Center).

Certifikácia ISO 9001:

Datacentrum vlastní certifikát kvality ISO 9001.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: