Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Datacentrum UK1, Veľká Británia

Rozloha:

21.000 m²

Napájanie:

Datacentrum je napájané elektrickou energiou o príkone 32 Mega Watt. Celý systém je plane redundantný a vybavený systémami UPS s dvojitou konverziou.

Redundantné záložné generátory:

Datacentrum je vybavené autonómnymi diesel generátormi s podzemnými palivovými nádržami, ktoré sú schopné poskytovať elektrickú energiu pre celé datacentrum aj pri jeho plnom vyťažení v dobe výpadku dodávky elektrickej energie z distribučnej siete. Generátory sa spúšťajú automaticky po prerušení dodávky elektrickej energie.

Redundantné klimatizačné systémy:

Klimatizačné systémy serverovne a miestností na napájanie sú zložené z viacerých redundantných jednotiek s chladiacou kapacitou 1.5 kW/m².

Prenosová kapacita 20 Gb/s:

Naše zariadenie ťaží z prenosovej kapacity 20 Gb/s, poskytovanej prostredníctvom optických spojení najdôležitejších národných a medzinárodných sprostredkovateľov a hlavnej siete prístupových bodov (NAP).

Zabezpečenie:

Datacentrum je vybavené automatickým systémom detekcie a potlačenia požiaru. Hasiaci systém je neškodný pre personál aj elektronické spotrebiče. Ďalej je využívaný samostatný systém na detekciu netesností a záplav. Budova je tiež vybavená pancierovými dverami a oknami, poplašným systémom proti vniknutiu do budovy a biometrickou kontrolou prístupu.
Celý objekt je navyše monitorovaný kamerovým systémom (CCTV).

Monitoring 24x7:

V datacentre je prítomný monitorovací tím 24 hodín denne, 365 dní v roku a je navyše monitorované tímom technikov z Aruba NOC (Network Operations Center).

Certifikácia ISO 9001 a ISO 27001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001 a ISO 27001.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: