Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

GDPR vyžaduje prijatie technických a organizačných opatrení, ktoré zaistia bezpečnosť vašich osobných údajov a zaručia súkromie

S Cloud Backup, Disaster Recovery a Business Continuity od FORPSI Cloud môžete znížiť riziká spojené so spracovávaním osobných údajov.

Zistite viac

Cloud Backup

Naplánujte termíny pre retenciu a šifrovanie dát

So službou Cloud Backup máte môžnosť vytvárať automatizované zálohy, ktoré sú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť procesu spracovania dát podľa obecného nariadenia.

ico

Šifrovaný prenos

Prenos dát prostredníctvom šifrovaného SSL kanálu sa vyhnete neoprávnenému prístupu alebo odpočúvaniu prenášaných osobných údajov.

(GDPR - článok 32, odsek 2)

ico

Ochrana dát

Šifrovanie AES s možnosťou šifrovať obsah na úložisku s AES-256, ktoré „zaistí požadovanú úroveň bezpečnosti osobných údajov“.

(GDPR - článok. 5, odsek 1 f)

ico

V súlade s CISPE

Táto značka potvrdzuje dodržovanie etického kódexu CISPE a zaručuje slobodu pri ukladaní a spravovaní dát v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zistite viac

Disaster Recovery as a Service

Zvýšte odolnosť svojej Private Cloud infraštruktúry

Disaster Recovery as a service (DRaaS) umožňuje vytvárať kópie dát v rámci vašej spoločnosti alebo v rámci platformy FORPSI Cloud v prostredí VMware.

Odolnosť

Redundantné úložisko v odlišných datacentrách v rámci infraštruktúry Private Cloud pre zaistenie "odolnosti spracovávajúcich systémov a služieb".

(GDPR - článok 32, odsek 1 b)

ico

Obnova

Produkčná záťaž je v prípade havárie v priebehu sekúnd presmerovaná na zálohu pre "obnovenie dostupnosti a prístupu k osobným údajom v čo najkratšej možnej dobe".

(GDPR - článok 32, odsek 1 c)

ico

Živé testovanie

Možnosť simulácie procesu disaster recovery pre "pravidelné testovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti technických a organizačných opatrení".

(GDPR - článok 32, odsek 1 d)

ico

Zistite viac

Business
Continuity

Dôverujte ultra-redundantnej sieti datacentier

Riešenia FORPSI Business Continuity sú prevádzkované vo vlastnej sieti európskych datacentier, ktorá sa neustále rozrastá. Sieť datacentier vám umožní riadiť procesy Disaster Recovery a Business Continuity schopné zvládnuť akúkoľvek situáciu, a to v súlade s obecným nariadením.

ico

Geografické DR

Redundantné prepojenia optickým vláknom medzi súkromne vlastnenými datacentrami v Českej republiike (CZ1), Taliansku (IT1, IT2 a IT3) a ďalšie prepojenie medzi európskými datacentrami Private Cloud infraštruktúry (FR1 a PL1).

(GDPR - článok 32, odsek 1 c)

ico

Prevencia

Procesy preventívnej obnovy v závislosti od požadovanej úrovne a "rizík, ktoré vznikajú pri spracovaní" osobných údajov.

(GDPR - článok 32, odsek 2)

ico

Plánovanie

Možnosti obnovy, ktoré je možné nastaviť podľa konkrétnej situácie a "kontextu a účelu spracovávania" a tiež podľa špecifických požiadaviek na infraštruktúru od jednotlivých zákazníkov.

(GDPR - článok 32, odsek 1)

Zistite viac

FORPSI Cloud tím je vám k dispozícii pri výbere najvhodnejšej cloudovej služby a datacentra pre splnenie podmienok GDPR.

VYPLŇTE FORMULÁR NIŽŠIE, AK CHCETE, ABY SME VÁS KONTAKTOVALI

 
Mám zájem o: *


 
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Potvrdzujem, že som si prečítal Zásady spracovania osobných údajov vydané v súlade s Článkom 13 Európskeho nariadenia 2016/679 a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v dokumente pre riadne splnenie zmluvných záväzkov.
 
Potvrdzujem, že som dovŕšil/a vek minimálne 16 rokov v súlade s platnými zákonmi štátu, v ktorom sídli poskytovateľ služby.
 
 Security code
* Povinné

Prispôsobte sa GDPR v prostredí FORPSI Cloud

Môžete sa spoľahnúť, že vám poskytneme plnú podporu pre splnenie povinností vyplývajúcich z obecného nariadenia

Dáta vložené na cloud spravuje vždy iba zákazník

Vaše dáta v rámci FORPSI Cloud infraštruktúry sú kompletne vo vašej správe. Dáta, ktoré umiestnite na váš cloud nijak nevyužívame: nepredáme vaše dáta tretím stranám. Všetko vyššie uvedené je garantované dodržovaním etického kódexu CISPE.

Európska sieť a datacentrá s Rating 4

V rámci našej európskej siete máte možnosť vybrať si z datacentra v Českej republike, troch datacentier v Taliansku a ďalších štyroch v Európe: môžete si cloudové služby aktivovať v priebehu pár minút v ktoromkoľvek z datacentier. Naše datacentrá Miláno PSP a Arezzo spĺňajú certifikáciu ANSI/TIA 942-A, čím zaručujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti a kvality infraštruktúry.

Dáta našich zákazníkov sú uložené v Európe

Forpsicloud.sk patrí do skupiny Aruba: vaše osobné údaje a ďalšie dáta sú spravované v Európe v súlade s európskou legislatívou. FORPSI Cloud ich využíva iba pre poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali. Vaše dáta nepredávame tretím stranám, pretože našim cieľom je poskytovať cloudové služby, nie obchodovať s údajmi našich zákazníkov.

Najvyššie štandardy v oblasti súkromia a dôvernosti

Naša cloud infraštruktúra nie je predmetom práva a regulácií Spojených štátov, ako napr. Patriot Act alebo FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), ktoré povoľujú prístup k dátam a informáciám, čo má zásadný dopad na súkromie.

ISO 27001 certifikát

Naše služby sú v súlade s určitými bezpečnostnými štandardmi správy dát, čo zaisťuje ich úplnosť, dôvernosť a dostupnosť.

Zabezpečenie Infraštruktúry

Všetky datacentrá našej siete sú vybavené modernými logickými a fyzickými bezpečnostnými systémami (kamerový systém, monitoring, záložné zdroje energie a redundantné systémy).

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: