Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

GDPR vyžaduje prijatie technických a organizačných opatrení, ktoré zaistia bezpečnosť vašich osobných údajov a zaručia súkromie

S Cloud Backup, Disaster Recovery a Business Continuity od FORPSI Cloud môžete znížiť riziká spojené so spracovávaním osobných údajov.

Zistite viac

Cloud Backup

Naplánujte termíny pre retenciu a šifrovanie dát

So službou Cloud Backup máte môžnosť vytvárať automatizované zálohy, ktoré sú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť procesu spracovania dát podľa obecného nariadenia.

ico

Šifrovaný prenos

Prenos dát prostredníctvom šifrovaného SSL kanálu sa vyhnete neoprávnenému prístupu alebo odpočúvaniu prenášaných osobných údajov.

(GDPR - článok 32, odsek 2)

ico

Ochrana dát

Šifrovanie AES s možnosťou šifrovať obsah na úložisku s AES-256, ktoré „zaistí požadovanú úroveň bezpečnosti osobných údajov“.

(GDPR - článok. 5, odsek 1 f)

ico

V súlade s CISPE

Táto značka potvrdzuje dodržovanie etického kódexu CISPE a zaručuje slobodu pri ukladaní a spravovaní dát v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše dáta nepredávame tretím stranám, pretože našim cieľom je poskytovať cloudové služby, nie obchodovať s údajmi našich zákazníkov.

GDPR - článok. 40)

Zistite viac

Disaster Recovery as a Service

Zvýšte odolnosť svojej Virtual Private Cloud infraštruktúry

Disaster Recovery as a service (DRaaS) umožňuje vytvárať kópie dát v rámci vašej spoločnosti alebo v rámci platformy FORPSI Cloud v prostredí VMware.

Odolnosť

Redundantné úložisko v odlišných datacentrách v rámci infraštruktúry Virtual Private Cloud pre zaistenie "odolnosti spracovávajúcich systémov a služieb".

(GDPR - článok 32, odsek 1 b)

ico

Obnova

Produkčná záťaž je v prípade havárie v priebehu sekúnd presmerovaná na zálohu pre "obnovenie dostupnosti a prístupu k osobným údajom v čo najkratšej možnej dobe".

(GDPR - článok 32, odsek 1 c)

ico

Živé testovanie

Možnosť simulácie procesu disaster recovery pre "pravidelné testovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti technických a organizačných opatrení".

(GDPR - článok 32, odsek 1 d)

ico

Zistite viac

Business
Continuity

Dôverujte ultra-redundantnej sieti datacentier

Riešenia FORPSI Business Continuity sú prevádzkované vo vlastnej sieti európskych datacentier, ktorá sa neustále rozrastá. Sieť datacentier vám umožní riadiť procesy Disaster Recovery a Business Continuity schopné zvládnuť akúkoľvek situáciu, a to v súlade s obecným nariadením.

ico

Geografické DR

Redundantné prepojenia optickým vláknom medzi súkromne vlastnenými datacentrami v Českej republiike (CZ1), Taliansku (IT1, IT2 a IT3) a ďalšie prepojenie medzi európskými datacentrami Virtual Private Cloud infraštruktúry (FR1 a PL1).

(GDPR - článok 32, odsek 1 c)

ico

Prevencia

Procesy preventívnej obnovy v závislosti od požadovanej úrovne a "rizík, ktoré vznikajú pri spracovaní" osobných údajov.

(GDPR - článok 32, odsek 2)

ico

Plánovanie

Možnosti obnovy, ktoré je možné nastaviť podľa konkrétnej situácie a "kontextu a účelu spracovávania" a tiež podľa špecifických požiadaviek na infraštruktúru od jednotlivých zákazníkov.

(GDPR - článok 32, odsek 1)

Zistite viac
AREZZO, IT1 AREZZO, IT2 MILAN PSP, IT3 PARIS, FR1 FRANKFURT, DE1 KTIŠ, CZ1 WARSAW, PL1 LONDON, UK1 ROME, IT4construction underway

FORPSI Cloud tím je vám k dispozícii pri výbere najvhodnejšej cloudovej služby a datacentra pre splnenie podmienok GDPR.

VYPLŇTE FORMULÁR NIŽŠIE, AK CHCETE, ABY SME VÁS KONTAKTOVALI

 
Mám zájem o: *


 

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa zoznámil/a a rozumiem Zásadám spracovania osobných údajov spoločnosti INTERNET CZ, a. s.

 
* Povinné

Prispôsobte sa GDPR v prostredí FORPSI Cloud

Môžete sa spoľahnúť, že vám poskytneme plnú podporu pre splnenie povinností vyplývajúcich z obecného nariadenia

Dáta vložené na cloud spravuje vždy iba zákazník

Vaše dáta v rámci FORPSI Cloud infraštruktúry sú kompletne vo vašej správe. Dáta, ktoré umiestnite na váš cloud nijak nevyužívame: nepredáme vaše dáta tretím stranám. Všetko vyššie uvedené je garantované dodržovaním etického kódexu CISPE.

Európska sieť a datacentrá s Rating 4

V rámci našej európskej siete máte možnosť vybrať si z datacentra v Českej republike, troch datacentier v Taliansku a ďalších štyroch v Európe: môžete si cloudové služby aktivovať v priebehu pár minút v ktoromkoľvek z datacentier. Naše datacentrá Milano PSP a Arezzo spĺňajú najvyššie kritériá bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality infraštruktúry stanovené normou ANSI / TIA-942.

Dáta našich zákazníkov sú uložené v Európe

Forpsicloud.sk patrí do skupiny Aruba: vaše osobné údaje a ďalšie dáta sú spravované v Európe v súlade s európskou legislatívou. FORPSI Cloud ich využíva iba pre poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali. Vaše dáta nepredávame tretím stranám, pretože našim cieľom je poskytovať cloudové služby, nie obchodovať s údajmi našich zákazníkov.

Najvyššie štandardy v oblasti súkromia a dôvernosti

Naša cloud infraštruktúra nie je predmetom práva a regulácií Spojených štátov, ako napr. Patriot Act alebo FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), ktoré povoľujú prístup k dátam a informáciám, čo má zásadný dopad na súkromie.

ISO 27001 certifikát

Naše služby sú v súlade s určitými bezpečnostnými štandardmi správy dát, čo zaisťuje ich úplnosť, dôvernosť a dostupnosť.

Zabezpečenie Infraštruktúry

Všetky datacentrá našej siete sú vybavené modernými logickými a fyzickými bezpečnostnými systémami (kamerový systém, monitoring, záložné zdroje energie a redundantné systémy).

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: