Späť hore
Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

Vlastnosti služby Cloud Backup

Cloud Backup je služba, ktorá vám umožňuje vytvárať a konfigurovať automatické zálohy. Ide o ideálne riešenie pre tých, ktorí chcú riadiť zabezpečenie a obnovu svojich dát na základe vlastných pravidiel disaster recovery.
Zálohy je možné naplánovať po hodinách, denne, týždenne alebo podľa vlastného výberu; dáta sú uložené a uschovávané v našich datacentrách so zabezpečeným prístupom výhradne k vášmu účtu na platforme FORPSI Cloud.

Výhody zálohovania v cloude

 Jednoduchosť

So službou Cloud Backup je vytváranie, správa a obnova vašich záloh jednoduchá: všetky operácie a nastavenia je možné spravovať z jediného intuitívneho rozhrania (Backup Control Panel).

 Automatizácia

Môžete si naplánovať zálohy pre akúkoľvek požiadavku s akoukoľvek frekvenciou. Zálohy môžu byť nastavené pre celé virtuálne alebo fyzické servery s akýmkoľvek operačným systémom, pre špecifické zložky alebo jednotlivé súbory.

 Bezpečnosť

Služba Cloud Backup zaručuje maximálnu bezpečnosť uložených dát pomocou šifrovacích systémov (AES), počas prenosu sa o ochranu starajú bezpečnostné protokoly (AES, SSL). Hneď ako je záloha vytvorená, dáta sú zašifrované a uložené v schránke úložiska. Kľúče na dešifrovanie budú pridelené (výlučne) vášmu účtu.

 Rýchlosť

Pri prenose a ukladaní dát sú použité pokročilé metódy deduplikácie a kompresie. Tieto metódy umožňujú znížiť vyťaženie prostriedkov pri prenášaní dát do Cloud Backup, odosielajú sa iba nové alebo upravené dáta, vďaka tomu je zálohovanie rýchlejšie ako prostredníctvom klasických metód.

 Úspora nákladov

Ako už bolo uvedené, deduplikačné a kompresné metódy vám umožnia minimalizovať veľkosť sieťových prenosov a zaťaženie prostriedkov. Navyše vám tiež pomôžu šetriť úložný priestor potrebný na uchovávanie záloh, ktorý je priradený k vášmu tarifnému balíčku. Po prvom zálohovaní budú nasledujúce zálohy obsahovať už iba nové a upravené dáta, čím sa výrazne zníži využitie priestoru úložiska a náklady, a to aj v prípade niekoľkých kópií záloh.

 Kompatibilita

Služba Cloud Backup je maximálne prispôsobivá: môžete vytvárať a spravovať zálohy vašich cloudových a fyzických serverov, bez ohľadu na to, či sa už nachádzajú vo FORPSI datacentre, datacentrách iných poskytovateľov alebo vo vašich vlastných priestoroch. Zálohy fyzických serverov je možné vytvárať bez ohľadu na využívaný operačný systém a verziu, zálohovať môžete celé virtuálne servery (cloud servery alebo VPS) na hypervízoroch VMware a Hyper-V.

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 2 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: