Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Globálne Cloud Datacentrum IT3, Taliansko 

Tier 4*/Rating 4:

Datacentrum bolo projektované podľa Tier 4*/Rating 4, ide o najvyššiu úroveň certifikácie pre datacentrá.

Napájanie: 

Pre napájanie serverov je k dispozícii 15 MW elektrickej energie. Všetko napájanie je kompletne redundantné vďaka dvom oddeleným napájacím centrám. Každé z týchto centier má kapacitu na napájanie všetkých 10 dátových sál pri plnej záťaži a je vybavené UPS s dvojitou konverziou a vysokou energetickou účinnosťou (2N + 1 redundancy).

Redundantné napájanie centra aj pre jednotky s jedným napájacím zdrojom:

Pre samotné služby FORPSI sú využívané výhradne servery a zariadenia s dvojicou napájacích zdrojov. Každé napájacie centrum je zálohované STS zariadeniami (Static Transfer Switch), ktoré zaisťuje nepretržitý prívod energie aj pre zariadenia používajúce iba jeden napájací zdroj.

Oddelené miestnosti elektrických rozvádzačov a UPS batérií:

Pre zaistenie maximálnej úrovne zabezpečenia serverových miestností sú systémy elektrického napájania a batérie UPS umiestnené v oddelených vyhradených budovách, ktoré sú fyzicky oddelené od samotného datacentra

Redundantné záložné generátory so 48 hodinami autonómnej prevádzky pri plnom zaťažení:

Datacentrum je vybavené autonómnymi dieselovými generátormi s podzemnými nádržami na palivo, ktoré zaistia v prípade výpadku dodávky elektrickej energie z distribučnej siete.

Energeticky úsporné datacentrum:

Optimalizácia datacentra z hľadiska spotreby energie bola jednou z našich priorít.

V Globálnom Cloud Datacentre sa nachádza aj rozsiahly fotovoltaický systém a hydroelektráreň. Celý systém klimatizácie dátových sál je vysoko energeticky úsporný vďaka uplatneniu technológie, ktorá využíva studenú podzemnú vodu.

Racky serverov sú vybavené inovatívnym systémom riadenia chladenia, ktorý sústreďuje chladnejší vzduch v prednej časti serverov a umožňuje tým vyššiu energetickú efektivitu.

Vďaka týmto faktorom spĺňa datacentrum požiadavky stanovené v kódexe EÚ pre energetickú účinnosť (2023 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Energy Efficiency Data Center).

Redundantné chladiace systémy chránené UPS:

Klimatizačné systémy v serverovniach a miestnostiach s napájaním sú redundantné a zaručujú dokonalé fungovanie chladenia aj pri simultánnom zlyhaní viacerých chladiacich jednotiek. Celé zariadenie je chránené batériovým systémom UPS a generátormi.

Prenosová kapacita 100 Gb/s:

Čo sa týka konektivity, datacentrum IT3 sa môže spoľahnúť na redundantné pripojenie s rýchlosťou viac ako 100 Gb/s. Hlavní poskytovatelia dodávajú Globálnemu Cloud Datacentru pripojenie cez 4 prístupové body zo 4 svetových strán.

Datacentrum je pripojené na Milan Internet eXchange (MIX), hlavný prístupový bod (NAP) v Taliansku, prostredníctvom systému dvojitých optických káblov.

Pokročilé sieťové služby:

Každý serverový rack má viacero redundantných pripojení pomocou optických káblov (ktoré umožňujú smerovať až 100 Gb/s prevádzky) a taktiež metalickú káblovú sieť (kategória 7A) schopnú smerovať prevádzku 10 Gb/s. Centrálna sieť je vybavená jednotkami Cisco Nexus 7000, ktoré sú najvyspelejšie na trhu.

Zabezpečenie:

Datacentrum je vybavené automatickým systémom detekcie a potlačenia požiaru, používa sa inertný plyn, ktorý je neškodný pre personál a elektrické spotrebiče. Ďalej je využívaný samostatný systém na detekciu netesností a záplav.

Budova je tiež vybavená pancierovými dverami a oknami, stenami zabezpečenými proti šplhaniu, poplašným systémom proti vniknutiu do budovy nainštalovaným v každej chodbe, napojeným na dvojitý systém kontroly identifikácie.

Kamerový monitorovací systém (CCTV) sa skladá z viac ako 250 kamier. V rámci datacentra je 6 úrovní prístupu a bezpečnostných perimetrov.

Monitoring 24x7:

Datacentrum je monitorované Network Operations Center (NOC) a Security Operation Center (SOC) 24 hodín denne, 365 dní v roku. Okrem toho je datacentrum vybavené BMS (Building Management System), ktorý je schopný informovať v reálnom čase sekundárny technický tým v prípade problému a umožňuje spravovať zariadenia v budove vzdialene aj lokálne.

Certifikácia ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 a ISO 50001:

Datacentrum vlastní certifikáty kvality ISO 9001, certifikát zabezpečenia ISO 27001, certifikát environmentálneho manažmentu ISO 14001 a tiež certifikát systému riadenia energie ISO 50001.

V súlade s ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a ISO/IEC 27035:

Datacentrum poskytuje cloudové služby, ktorých zabezpečenie je v súlade s ISO/IEC 27017, spravuje osobné údaje v Cloude v súlade s ISO/IEC 2018 a bezpečnostné incidenty a udalosti rieši v súlade s ISO/IEC 27035.

 

* Termín „Tier“ bol používaný podľa štandardu ANSI/TIA-942 až do edície ANSI/TIA-942:marec-2014. Od marca 2014 je termín „Tier“ nahradený termínmi „Rated“ alebo „Rating“.

 

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: