Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Cloud Object Storage

Cloud Object Storage nevyžaduje žiadne aktivačné poplatky. Z ponuky si môžete vybrať ako variant s modelom pay-per-use (platba za využitie), tak mesačné tarifné balíčky s pravidelnou mesačnou platbou. V prípade variantu s modelom pay-per-use môžete službu využívať napríklad len jednu hodinu, podľa potreby.

Zvoľte si vlastnú cestu pre
splnenie požiadaviek GDPR

Zistite viac

DPH
Storage
Pay-per-use
 
 
 
 
NAJOBĽÚBENEJŠÍ
každých 10 GB
priestoru
0,00028 €
/hod + DPH
každých 10 GB
stiahnutých
0,50 €
+ DPH
Upload neobmedzený
Požiadavky neobmedzené
KÚPIŤ
Storage 4000
60,00 €
/mes + DPH
4 TB
priestoru
40 TB
download
Upload neobmedzený
Požiadavky neobmedzené
KÚPIŤ
Storage 8000
110,00 €
/mes + DPH
8 TB
priestoru
80 TB
download
Upload neobmedzený
Požiadavky neobmedzené
KÚPIŤ
Storage 16000
200,00 €
/mes + DPH
16 TB
priestoru
160 TB
download
Upload neobmedzený
Požiadavky neobmedzené
KÚPIŤ

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Variant je možné kedykoľvek zmeniť.*

Bezpečnosť

Maximálna spoľahlivosť vďaka samo-obnovovacej (self-healing) multi-serverovej technológii.

Sieť datacentier v 6 krajinách

Vďaka medzinárodnej sieti FORPSI Cloud datacentier si môžete zvoliť z 6 krajín. Dáta sú ukladané vo vami zvolenej lokalite.

 

Vlastnosti, vďaka ktorým je naša služba Cloud Object Storage v súlade s GDPR

 • Zdvojené zálohy údajov

  2 záložné kópie (3 kópie dohromady) vytvorené pre každý uložený súbor: tento proces znižuje riziko straty údajov kvôli hardvérovým problémom.
  (Viac informácií: GDPR - čl. 32, odsek 1 b)

 • HTTPS/FTPS protokol

  K údajom je možné pristupovať cez front-end rozhranie, ktoré prenáša dáta prostredníctvom protokolov HTTPS/FTPS, znižuje sa tým (alebo úplne eliminuje) nebezpečenstvo úniku údajov, ak je spojenie malo byť odpočúvané.
  (Viac informácií: GDPR - čl. 32, odsek 1 b)

 • Zabezpečený prístup

  Prístup k službám (overenie autenticity a identity používateľa) je riadený na back-endovej vrstve, ktorá nie je pripojená na verejnú sieť.
  (Viac informácií: GDPR - čl. 5, odsek 1 f)

 • V súlade s kódexom CISPE

  Naše služby sú navrhnuté v súlade s kódexom správania CISPE, tým je tiež zaručené, že dáta sú ukladané výhradne v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a že k vašim údajom nebude spoločnosť INTERNET CZ a. s. pristupovať ani ich nebude používať vo svoj prospech (napr. vyťažovanie dát, profilovanie údajov alebo priamy marketing).
  (Viac informácií: GDPR - čl. 40)

 • Vy si vyberiete, kde budú uložené vaše údaje

  Možnosť vybrať si infraštruktúru, v ktorej bude vaša služba aktivovaná, zo siete našich datacentier, ktoré sú rozmiestnené v Čechách a naprieč Európou.
  (Viac informácií: GDPR - bod odôvodnenia 101)

Prispôsobte sa GDPR v prostredí FORPSI Cloud

Môžete sa spoľahnúť, že vám poskytneme plnú podporu pre splnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia

Dáta vložené na cloud spravuje
vždy iba zákazník

 

Dáta vložené na cloud spravuje vždy iba zákazník

Vaše dáta v rámci FORPSI Cloud infraštruktúry sú kompletne vo vašej správe. Dáta, ktoré umiestnite na váš cloud nijak nevyužívame: neposkytneme vaše dáta tretím stranám. Všetko vyššie uvedené je garantované dodržovaním etického kódexu CISPE.

Európska sieť
a datacentrá s Rating 4

 

Európska sieť a datacentrá s Rating 4

V rámci našej európskej siete máte možnosť vybrať si z datacentra v Českej republike, troch datacentier v Taliansku a ďalších štyroch v Európe: môžete si cloudové služby aktivovať v priebehu pár minút v ktoromkoľvek z datacentier. Naše datacentrá Milano PSP a Arezzo spĺňajú najvyššie kritériá bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality infraštruktúry stanovené normou ANSI / TIA-942.

Dáta našich zákazníkov sú
uložené v Európe

 

Dáta našich zákazníkov sú uložené v Európe

Forpsicloud.sk patrí do skupiny Aruba: vaše osobné údaje a ďalšie dáta sú spravované v Európe v súlade s európskou legislatívou. FORPSI Cloud ich využíva iba pre poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali. Vaše dáta nepredávame tretím stranám, pretože našim cieľom je poskytovať cloudové služby, nie obchodovať s údajmi našich zákazníkov.

Najvyššie štandardy v oblasti
súkromia a dôvernosti

 

Najvyššie štandardy v oblasti súkromia a dôvernosti

Naša cloud infraštruktúra nie je predmetom práva a regulácií Spojených štátov, ako napr. Patriot Act alebo FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), ktoré povoľujú prístup k dátam a informáciám, čo má zásadný dopad na súkromie.

ISO 27001 certifikát

 

ISO 27001 certifikát

Naše služby sú v súlade s určitými bezpečnostnými štandardmi správy dát, čo zaisťuje ich úplnosť, dôvernosť a dostupnosť.

Zabezpečenie infraštruktúry

 

Zabezpečenie infraštruktúry

Všetky datacentrá našej siete sú vybavené modernými logickými a fyzickými bezpečnostnými systémami (kamerový systém, monitoring, záložné zdroje energie a redundantné systémy).

Zahrnuté prostriedky

Traffico illimitato

Neobmedzený traffic

Neobmedzený upload.

Richieste illimitate

Neobmedzené požadavky

Neobmedzený upload/download pro požadavky

API S3

S3 API

Application Programming Interface pre maximálnu kompatibilitu a prispôsobenie.

Protocollo FTP

FTP protokol

Protok kompatibilný so širokým radom aplikácií a služieb (video zabezpečenie, zdieľanie, atď.).

Spočítajte si orientačné náklady na váš Object Storage

Čo sa stane, keď dôjde k vyčerpaniu prostriedkov?

Pri aktivácii balíčka (výnimkou variantu Storage500) si môžete zvoliť, ako sa má systém správať v prípade vyčerpania prostriedkov. Je možné zvoliť jednu z troch nasledujúcich možností:

 • Plaťte za nadlimitné využitie prostriedkov prostredníctvom metódy Pay-per-Use:
  systém automaticky vypočíta, koľko prostriedkov bolo využitých nad limit vášho aktuálneho balíčka a cena týchto nadlimitných prostriedkov bude určená metódou Pay-per-Use.
 • Postúpte automaticky na vyšší dátový balíček:
  vaša služba bude automaticky zmenená (v závislosti na dostupnom kredite) na nasledujúci vyšší dátový balíček.
 • Deaktivujte svoj Object Storage účet:
  pomocou tejto možnosti bude vaša služba Object Storage deaktivovaná. Službu je možné znovu ručne aktivovať.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: