Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Naplánované úlohy

Služba FORPSI Cloud Computing ponúka užitočný nástroj Naplánované úlohy, pomocou ktorého môžete plánovať jednoduché operácie, ktoré majú byť uskutočnené v požadovaných dňoch a časoch na vybraných cloud serveroch.

Rozhranie pre nastavenie úloh nájdete v Control Paneli. Naplánované úlohy je možné spustiť na akomkoľvek cloud serveri platformy FORPSI Cloud.

Existujú dva typy naplánovaných úloh:

  •  jednorazové úlohy - úloha prebehne raz v uvedený deň a čas;
  •  opakujúce sa úlohy - úloha prebieha opakovane (frekvencia opakovania – hodina, deň, týždeň, mesiac) v uvedený čas;
 

Všetky naplánované úlohy, či už jednorazové alebo opakujúce sa (ktoré ešte neprebehli), môžu byť kedykoľvek zmenené, zapnuté nebo vypnuté či zmazané.

Pomocou naplánovaných úloh je možné na cloud serveroch naplánovať nasledujúce úlohy:

  •  zapnutie
  •  vynútené vypnutie
  •  vypnutie
  •  úprava výpočtových prostriedkov (vCPU a/alebo RAM) Cloud Server Pro
  •  tvorba snapshotu
  •  obnova snapshotu
  •  zmazanie snapshotu
 Pro viac informácií navštívte našu znalostnú bázu »

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: