Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Ďakujeme za váš záujem. Prevzali sme vašu požiadavku na kontaktovanie. Stiahnite si nižšie uvedené dokumenty:

Cloud Computing a virtuálna infraštruktúra

V prezentácii je predstavená podstata a využitie cloudu z pohľadu správcu aj zákazníka.

Následne sú predstavené druhy cloudu a ich vlastnosti, hlavné zásady bezpečnosti a dôvody, prečo do Cloudu migrovať. Dotkneme sa aj témy bežných spôsobov zálohovania a predstavenia infraštruktúry FORPSI datacentier. IaaS – infrastructure as a service, návrh vlastného riešenia v jednoduchom rozhraní VisualCloud, potenciál využitia a vlastnej stavby cloudu a tiež príklady výsledných modelov. Predstavené budú aj ďalšie cloudové služby, ako je Cloud Object Storage, Cloud Backup a Cloud Monitoring, opäť z pohľadu tak správcu, ako aj používateľa.

 

Stáhnout

CMS stabilne

Ako využiť cloudové riešenia pre CMS, či akýkoľvek iný web? 

Na konkrétnych príkladoch je ukázané zostavenie riešenia a následný test funkčnosti. Načrtnuté budú aj ďalšie možnosti cloudovej platformi. Z porovnania so zdieľaným hostingom vyplynuli isté výhody cloudového riešenia, napr. kratšia doba priebehu skriptu (pre export do pdf, prácu s obrázkami apod.), či CLI prístup k CMS. Prezentácia v prehľadných slajdoch predstavuje celý proces tvorby vlastnej infraštruktúry s niekoľkými webservermi. Ďalej sú predstavené ďalšie Cloud služby, ako je napr. Cloud Object Storage, Cloud Monitoring a Cloud Backup. Nespornou výhodou je možnosť využitia niekoľkých datacentier v rôznych geolokáciách, čo ocenia hlavne tí, ktorí chcú pôsobiť aj na zahraničných trhoch.

 

Stáhnout

Firma v cloude

Prezentácia na tému „Firma v Cloude“ predstavuje návrh jednoduchého riešenia a test funkčnosti.

Vysvetlené sú aj základy hromadnej správy serverov. Na tvorbu a správu vlastnej cloudovej infraštruktúry je využívané webové rozhranie popísané v prvej polovici prezentácie. Postupne sú načrtnuté ďalšie body ako „Príprava komponentov“, „Hromadná správa“, „Testovanie rozloženia záťaže serverov“ a ďalšie. Prezentácia sa dotýka aj témy využitia ďalších Cloud služieb, napr. Cloud Monitoring či Cloud Backup. Nespornou výhodou je možnosť využitia niekoľkých datacentier v rôznych geolokáciách.

 

Stáhnout

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: