Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

Shared Computer Activation (SCA) Program

Čo je Shared Computer Activation (SCA) pre Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365?

Shared Computer Activation (SCA) je režim aktivácie produktu, ktorý umožňuje viacerým používateľom používať Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365 na rovnakom hardvéri. Office 365 je licencovaný na používateľa, SCA teda zaisťuje správne zalicencovanie používateľov Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365. V tomto režime Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365 natívne podporujú scenáre RDS, ktoré tak už nie je nutné obchádzať inštaláciou MSI softvéru. SCA je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

  •  Vlastná dedikovaná infraštruktúra zákazníka (on-premise)
  •  V prostredí Windows Azure
  •  Dedikované riešenie hostované u tretej strany

Multitenantné scenáre hostované na infraštruktúre tretích strán je teraz možné prevádzkovať v rámci SCA prostredníctvom kvalifikovaných cloud partnerov, ktorí spĺňajú určité kritériá.

Ktoré verzie Office podporujú Shared Computer Activation?

Režim Shared Computer Activation podporujú Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365. Všetky varianty Office 365, ktoré zahŕňajú Office 365 ProPlus, Project Online Professional alebo Visio Pro for Office 365, je možné používať v rámci Shared Computer Activation.

Výhody Shared Computer Activation pre Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio for Office 365

Hlavnou výhodou využitia Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365 v režime SCA je pre zákazníkov väčšia možnosť voľby a flexibilita. SCA umožňuje zákazníkom použiť ich súčasné licencie Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365 pri vytváraní ich cloudovej infraštruktúry.

Zákazníci si teraz môžu vybrať, či nasadia svoje riešenie na vlastnej infraštruktúre alebo v niektorom z datacentier autorizovaných poskytovateľov cloudových služieb. Znížia sa tak náklady na cloudovú infraštruktúru zákazníkov, pretože môžu na infraštruktúre FORPSI Cloud používať svoje súčasné licencie Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365.

V rámci používania služieb FORPSI Cloud môžete využiť výhodu SCA pre Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365. FORPSI Cloud je autorizovaným SCA partnerom, vďaka čomu môžete používať licencie Office 365 ProPlus, Project Online Professional a Visio Pro for Office 365 na vami zvolenej cloudovej infraštruktúre.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií o Shared Computer Activation sa, prosím, obráťte na obchodné oddelenie FORPSI.

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: