Späť hore
Prejsť na hlavný obsah
Služby
t
Object Storage

Prednosti úložiska Cloud Object Storage

Pri vyvíjaní tejto našej služby sme sa sústredili na potreby našich zákazníkov a trhu. Spĺňa preto tieto špecifické požiadavky:

Efektívne využitie nákladov

Platba za skutočne využité prostriedky
Technológia, ktorú používame, nám dovoľuje poskytovať službu za priaznivú cenu: pretože prichádzajúce dátové prenosy a požiadavky sú neobmedzené a zadarmo, náklady závisia len od využitého miesta a odchádzajúcich prenosov dát.

Cena služby teda závisí len od využitia prostriedkov. Dostupné možnosti platby sú: platba za využitie pay-per-use a platobný tarifný balíček s pravidelnou mesačnou platbou. Prezrite si cenník.

Flexibilita

Neobmedzený priestor na ukladanie dát
Object Storage funguje podľa cloudového modelu, to znamená, že veľkosť priestoru, ktorý dostanete, je prakticky neobmedzená. Pokiaľ zvolíte model pay-per-use, nemôže nastať problém s dochádzajúcim miestom. Ak si vyberiete tarifný balíček (s preddefinovaným limitom priestoru), môžete v závislosti na svojich potrebách balíček kedykoľvek zmeniť na riešenie s viac prostriedkami, a dokonca aj aktivovať automatické navyšovanie prostriedkov pri dosiahnutí limitu.

Zlepšenie výkonnosti
Technológia, ktorú úložisko využíva, umožňuje zvládnuť špičky prenosov dát (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) a požiadavky úplne bezpečne, s istotou kontinuálneho fungovania a bez spomalenia alebo zahltenia služby.

Jednotné ovládanie Cloud Computingu a Object Storage
Naša platforma je navrhnutá tak, aby  bolo možné ukladať dáta bez obmedzenia objemu alebo typu dát a usporiadať ich spôsobom, ktorý preferujete. Môžete si vytvoriť rôzne účty Object Storage v rámci svojho FORPSI Cloud účtu a oddeliť tak rôzne súbory dát a spravovať ich z rovnakého control panela. Cloud Computing a Object Storage využívajú rovnaké rozhranie a prevádzka týchto služieb je viazaná na stav kreditu vášho FORPSI Cloud účtu.

Kompatibilita s inými dátovými úložiskami
Náš systém je kompatibilný s API S3, a preto môže byť využívaný prostredníctvom klientskych aplikácií, ktoré používajú tento protokol, napríklad CloudBerry. Navyše kompatibilita s API S3 znamená, že môžete prejsť od jedného poskytovateľa k inému bez toho, aby ste museli meniť nástroje správy vášho úložiska.

Bezpečnosť

Uloženie dát úplne bezpečne
Object Storage je založené na technológii, ktorá poskytuje veľkú kapacitu úložiska, jednoduchosť ovládania a úplnú kontrolu nad dátami. Návrh infraštruktúry spočíva v systéme distribúcie inteligentných prvkov, ktorý neobsahuje žiadne bezpečnostné trhliny.

Všetky dáta sú replikované na tri rôzne úložiská a odolnosť a self-healing schopnosť sú kľúčovými znakmi Object Storage. Aktualizácia technológie nevyžaduje migráciu dát alebo odstávku. Viac informácií nájdete v sekcii Technológie.

Záruka vlastníctva uložených dát
Akýkoľvek druh dát uložený v našom Object Storage je a zostane vo vašom výlučnom vlastníctve. Využívanie, prístup, zdieľanie, úprava alebo presun dát do inej geografickej oblasti sú operácie, ktoré závisia len od vašich potrieb a rozhodnutí.

Výber geografickej oblasti na umiestnenie a uloženie dát
Naša medzinárodná sieť umožňuje výber úložiska v rôznych európskych krajinách. Vďaka tomu môžete poskytovať dáta svojim používateľom z datacentra z krajiny podľa vlastného výberu, podľa potrieb vášho podnikania. Umiestnenie a ukladanie dát je uskutočňované v súlade s platnými zákonmi zvolenej krajiny. Presun dát takisto závisí len na vašom rozhodnutí: dáta zostanú vo vami preferovanej krajine, kým sa ich nerozhodnete presunúť.

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: