Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Prístup k dátam

Prístup k dátam je realizovaný používateľskou front-end vrstvou, ktorá prenáša dáta pomocou protokolu HTTP/HTTPS.

Zabezpečenie prístupu k dátam uloženým na tejto platforme je zaistené architektúrou distribuovaných úložísk, ktorá znemožňuje prístup neautorizovaným používateľom.

S ohľadom na bezpečnosť dát v priebehu prenosu je možné použiť HTTPS protokol medzi koncovým bodom používateľa a verejným vstupným bodom kompatibilným s S3. Autentifikácia a integrita HTTP požiadavky vyžaduje použitie S3 algoritmu pre REST rozhranie.

Kontrola prístupu je vykonávaná systémom na back-end vrstve, ktorá nie je pripojená k verejnej sieti a overuje autenticitu a identitu používateľa.

Zmazanie dátového súboru prebieha odstránením mapovania tohto súboru v hašovacej tabuľke (hash table): tento postup vylučuje následné obnovenie zmazaného súboru, čím je zamedzené odcudzeniu dát po zmazaní.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: