Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Ako funguje Cloud Object Storage?

Infraštruktúra Object Storage je založená na najnovšom riešení ukladania dát a umožňuje uloženie petabytu (1 000 000 GB) neštruktúrovaných dát. Je založená na technológii, ktorá zaručuje veľkú úložnú kapacitu, jednoduchosť operácií a úplnú kontrolu dát.

Infraštruktúra využíva inteligentný systém distribúcie dát, ktorý neobsahuje žiadne SPOF (Single Point Of Failure).
Odolnosť a samoobnovovacie schopnosti (self-healing) sú kľúčovými prvkami systému Object Storage. Aktualizácia technológie a hardvéru nevyžaduje migráciu dát alebo odstávku. Paralelná architektúra zaisťuje vysoký stupeň výkonnosti pre veľké objemy prenosov dát a požiadaviek za sekundu.

Štruktúra nášho úložiska bola vytvorená takým spôsobom, aby zaručovala self-healing schopnosť vytvorením viacerých kópií dát na rôznych serveroch.
Vo chvíli, keď je súbor nahraný do úložiska, vytvorí systém automaticky dve kópie tohto súboru a uloží ich na náhodne vybrané disky na rôzne servery a kontroluje, že v systéme sú vždy k dispozícii tri kópie dát. V prípade poškodenia alebo zničenia disku, sa automaticky aktivuje self-healing proces a vytvorí novú kópiu stratených súborov dát na tretí disk. Všetky súbory nahrané do dátového úložiska nie sú duplikované na rovnaké disky, každá kópia je vytvorená na inom disku iného servera. Týmto spôsobom je vytvorená ešte bezpečnejšia sieť úložísk.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: