Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Najčastejšie využitie úložiska Cloud Object Storage

Ukladanie a distribúcia obsahu

Na platformu Object Storage môžete preniesť svoju kompletnú infraštruktúru úložísk a jednoducho ukladať svoje dáta bez obmedzenia objemu alebo druhu dát. Týmto spôsobom môžete využiť výhody flexibility cloudu, navyšovať a redukovať svoje prostriedky na základe svojich potrieb a využívať systém platby za využitie. Geografické umiestnenie našich serverov vám umožní poskytovať dáta vašim klientom z datacentra, ktoré im je najbližšie, zrýchliť operácie a maximalizovať user-experience.

Ukladanie dát pre analýzy

S rozvojom Big Data súborov (objemné dátové súbory tvorené dátami rôznej povahy, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie v reálnom čase) a s rastúcim objemom nahromadených informácií, sa analýza dát stala výzvou. Vďaka našej infraštruktúre môžete uchovávať akýkoľvek typ dát, dáta ukladať a následne analyzovať, zobrazovať ich, alebo ich mazať, keď ich už viac nepotrebujete. K analýze uložených dát je možné využiť špeciálne aplikácie, ktoré sú dostupné na cloud serveroch v rámci služby Cloud Computing.

Zálohovanie a archivácia dát

Vďaka nášmu pružnému systému ukladania predstavuje služba Object Storage vysoko výkonnú platformu pre ukladanie a archivovanie kľúčových dát za výhodnú cenu. Týmto je dosiahnutý stupeň zabezpečenia, ktorý by nebolo prostredníctvom bežných technológií možné dosiahnuť. S využitím klientskych aplikácií pre správu cloudových úložísk je možné nastaviť automatické zálohovanie vašich dát.

Obnova dát v prípade havárie (Disaster Recovery)

Technológie použité v Object Storage vytvárajú ideálne podmienky pre poskytovanie uceleného systému obnovy dát. Vďaka umiestneniu našich serverov si môžete jednoducho vytvoriť kópiu dát v našich datacentrách v Taliansku a iných európskych krajinách. Vždy môžete využiť jedno datacentrum ako východiskové, ostatné v prípade problémov s pripojením alebo ak potrebujete distribuovať dáta z jedného určitého miesta.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 6,29 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: