Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Siete a internet

Komplexná infraštruktúra? Žiadny problém

FORPSI Cloud Computing garantuje u všetkých cloud serverov sieťové pripojenie až 1000Mbit/s. Cloud Server Pro má úplne neobmedzenú prenosovú kapacitu (bandwidth), avšak Cloud Server Smart má prenosovú kapacitu obmedzenú podľa vybraného tarifného balíčka.
Oproti ostatným konkurenčným službám môžete v rámci FORPSI Cloud Computingu medzi sebou prepojiť svoje Cloud servery Pro s použitím virtuálnych switchov rovnako ako v reálnom prostredí.
Verejné IP adresy môžete ľubovoľne nastaviť alebo úplne odobrať a Cloud Server Pro spravovať prostredníctvom konzoly na zotavenie. Každý Cloud Server Pro má 3 sieťové adaptéry, ktoré môžu byť pomocou verejných IP adries pripojené do siete internet alebo do virtuálneho switcha. Pripojením do virtuálneho switcha vytvoríte medzi Cloud servermi Pro privátnu sieť.

3 sieťové adaptéry pre každý cloud server Cloud Server Pro

 

až 1000 Mbit/s

 

Virtual Private networks Cloud Server Pro

 

Možnosť odpojenia cloud servera od verejnej siete Cloud Server Pro

 

Virtuálny switch Cloud Server Pro

Virtuálny switch je ekvivalentom switcha na fyzickej sieti, ktorý umožňuje prepojenie dvoch a viac Cloud serverov Pro do privátnej siete.
Rýchlosť virtuálneho switcha je 1000 Mbit/s na port, aj keď je prenosová rýchlosť každého cloud servera obmedzená hypervízorom, ktorý je použitý.
Každý virtuálny switch je rezervovaný pre používateľa od doby, kedy bol vytvorený, do jeho odstránenia. Prevádzka na vnútornej sieti nie je účtovaná a je zadarmo.

  Pre viac informácií navštívte Znalostnú bázu»
 

Verejné IP adresy

Verejné IP adresy sú potrebné na pripojenie cloud servera do verejnej siete internetu. IP adresy môžu byť zakúpené samostatne. Každý cloud server má pri vytváraní automaticky pridelenú jednu verejnú IP adresu, ktorá môže byť následne u Cloud servera Pro používateľom zmenená alebo odobraná.

Oddnes sú virtuálne servery FORPSI Cloud „IPv6-ready“

Pre každú IPv4 dostanete jednu /64 IPv6 podsieť v konfigurácii Dual-Stack; IPv4 a IPv6 tak pracujú bok po boku, po zvolení hypervízora a šablóny na stránkach konfigurácie virtuálneho servera budete mať možnosť pridať adresu IPv6.

  • Aký je rozdiel medzi IPv4 a IPv6 a aké sú výhody IPv6?

    Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi verziami protokolu je ten, že IPv6 ponúka oveľa väčší adresný rozsah: je tak možné priradiť unikátne adresy pre množstvo sietí a tisíce rôznych zariadení. IPv6 zlepšuje implementáciu bezpečnostných štandardov, ako je protokol SSL a významne prispieva k zjednodušeniu vývoja rôznych aplikácií, ako sú IP telefóny, interaktívne hry a e-commerce stránky. Veľký adresný rozsah IPv6 robí NAT zbytočným a protokol vzhľadom na to, ako bol navrhnutý, je skutočne bezpečnejší ako jeho predchodca IPv4. V neposlednom rade IPv6 obsahuje oproti IPv4 ďalšie vylepšenie, napríklad automatickú konfiguráciu, prenosnosť a jednoduchú rozšíriteľnosť.

  • Prečo začať používať IPv6?

    Zavedenie IPv6 je potrebné, ak chcete, aby vaše služby boli naďalej dostupné pre všetkých, hlavne však pre používateľov na rozvíjajúcich sa trhoch. Vzhľadom na to, že internet sa postupne stáva dual-stack IPv4/IPv6 sieťou, je podpora IPv6 dôležitá na zaistenie univerzálnej konektivity a vyrovnávanie sa s narastajúcim počtom zariadení pripojených v sieti na jedného používateľa. Kvôli narastajúcim ťažkostiam s IPv4 adresami a rastúcim nákladom na ich zadováženie budú čoskoro niektoré stránky dostupné iba pomocou IPv6. Po zakúpení novej verejnej IP adresy môžete nakonfigurovať reverzné DNS (je to možné uskutočniť aj pre súčasné verejné IP adresy). Reverzné DNS umožňuje prekladať verejnú IP na doménový názov servera (FQDN), dá sa tak zaistiť, aby verejná IP adresa zodpovedala nakonfigurovanému doménovému názvu servera. Rýchlosť pripojenia smerom k verejnej sieti je 1000 Mbit/s na port podľa použitého hypervízora. Každá verejná IP adresa je vyhradená pre používateľa od okamihu vytvorenia služby až do jej zmazania. Pri Cloud serveri Pro nie je externá sieťová prevádzka spoplatnená, zatiaľ čo pri Cloud serveri Smart je sieťová prevádzka obmedzená na základe zvoleného variantu.

UPOZORNENIE: UNIFIED STORAGE, LOAD BALANCERY A VIRTUÁLNE SWITCHE NEBUDÚ OVPLYVNENÉ NASADENÍM IPv6 A ĎALEJ BUDÚ PRACOVAŤ VÝLUČNE S IPv4. MAXIMÁLNE JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ 16 IPV6 ADRIES SÚČASNE. AK SI PRAJETE NAVÝŠIŤ TENTO LIMIT, PROSÍM, KONTAKTUJTE NAŠU ZÁKAZNÍCKU PODPORU.

  Pre viac informácií, prosím, navštívte Znalostnú bázu»
 

Prenosová kapacita a sieťová prevádzka

Prenosová kapacita je jedným zo základných prvkov cloud služieb, preto máme k službe FORPSI Cloud Computing vyhradené zodpovedajúce množstvo prenosovej kapacity.
V normálnych prevádzkových podmienkach je prenosová kapacita 1000 Mbit/s. V stave núdze alebo pri plnej záťaži systému garantujeme prenosovú rýchlosť do internetu minimálne 10Mbit/s pre každý cloud server.

 

Test prenosovej kapacity bol vykonaný na Cloud Serveri s hypervízorom VMware. Ide o reálne dáta poskytnuté ako príklad.

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: