Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

Konfigurátor

Vypočítajte náklady na váš Cloud

S použitím kalkulačky môžete vybrať množstvo prostriedkov potrebných pre požadovanú zostavu a vidieť odhad nákladov za hodinu a za mesiac pre každý server, ktorý vytvoríte.

 

Spôsoby účtovania za cloudové služby

Náklady za Cloud server môžu byť účtované 4 rôznymi spôsobmi: náklady za hodinu, náklady za kalendárny mesiac, náklady za 30 dní a jednorázové náklady.

● Náklady za hodinu sú náklady tvorené prostriedkami s jednotkovou cenou za hodinu a môžu byť platené aj za len jednu hodinu.
● Náklady za kalendárny mesiac sú náklady, ktoré sú účtované priamo za celý mesiac a nemenia sa, ani ak je služba využitá len jednu hodinu.
● Náklady za 30 dní sú náklady, ktoré sú účtované priamo za 30 dní počínajúc dátumom zakúpenia a nemenia sa, ani keď je služba využitá len jednu hodinu.
● Jednorázové náklady sú náklady, ktoré sú účtované za každú aktiváciu služby.

Celkový odhad Vám umožňuje odhadnúť zníženie nákladov pri mesačných nákladoch, v porovnaní s nákladmi za hodinu v mesiaci s 30 dňami.

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: