Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Load balancery

S pomocou load balancerov môžete distribuovať záťaž medzi dva či viac cloud serverov. To vám umožní optimalizovať použitie prostriedkov vašej infraštruktúry, maximalizovať jej produktivitu a zlepšiť jej odozvu. Predídete tak možným výpadkom.
Použitie load balancerov odporúčame, ak potrebujete:

  •  Obsluhu veľkého množstva požiadaviek
  •  Garancia vysokej dostupnosti
  •  Rezervu pre prípad náhleho zvýšenia záťaže

Ak máte o službu load balancingu záujem, je nutné si uvedomiť, že na jej fungovanie je potrebné mať aspoň dva Cloud servery s rovnakou konfiguráciou a rovnakými dátami. Správa load balancerov sa uskutočňuje priamo v Control Paneli a je veľmi intuitívna a rýchla.

Balansovať môžete služby bežiace na protokole TCP, ako napríklad HTTP či HTTPS. Pre balansovanie sú dostupné dva algoritmy - LeastConn a Source. Pomocou tabuliek s prehľadom záťaže môžete monitorovať záťaž a upraviť počet svojich cloud serverov tak, aby ste zamedzili výpadku či zníženiu dostupnosti služieb.

Niektoré vlastnosti našich balancerov:

  •  Vyhradená IP adresa
  •  Jednoduchá konfigurácia a správa
  •  Podpora protokolov HTTP, HTTPS a ďalších protokolov využívajúcich TCP
  •  Algoritmy Leastconn a Source
  •  Detailné štatistiky 

Použitie load balancera na distribúciu záťaže medzi viacero serverov zvyšuje spoľahlivosť a pomáha zaistiť nepretržitú prevádzku poskytovanej služby. V prípade zlyhania jedného cloud servera je prevádzka presmerovaná na ostatné servery. Tým docielite  najvyššiu garanciu dostupnosti vašich služieb (Business Continuity).

Balansovanie predstavuje horizontálne škálovanie výkonu vašej aplikácie. Toto škálovanie je výhodné, ak napríklad vaša aplikácia obsluhuje mnoho požiadaviek súčasne, či pokiaľ chcete obmedziť výpadky na minimum.
V prípade, že používate viac cloud serverov, ktoré pristupujú súčasne k databáze na jednom databázovom serveri, je možné, že bude potrebné zvýšiť výkon tohto servera (vertikálne škálovanie) tak, aby zvládal odpovedať na mnoho požiadaviek.
Cenník pre túto službu nájdete na "Cenník".

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: