Top
Prejsť na hlavný obsah
Služby

Technické parametre – Cloud Backup

nfraštruktúra Cloud Backup je tvorená sériou úložísk na zabezpečenie a ukladanie veľkého množstva dát, ktoré sú prístupné zo zabezpečeného pripojenia. Vytvorené zálohy sú spravované z Control Panela. Je to jednoduché a intuitívne webové rozhranie, prístupné z akéhokoľvek prehliadača.

Z vybraných dát je možné vytvoriť kópie a uložiť ich v našich datacentrách, v datacentrách iných poskytovateľov, alebo vo vašich vlastných priestoroch. Dáta sú prenášané na série úložísk priamym šifrovaným pripojením, čím je zaistená maximálna miera zabezpečenia. Dáta sú komprimované, čo zaisťuje optimálnu rýchlosť s výraznou úsporou času a potrebných prostriedkov. Služba Cloud Backup zaručuje maximálnu bezpečnosť uložených dát pomocou šifrovacích systémov (AES), počas prenosu sa o ochranu starajú bezpečnostné protokoly (AES, SSL). Pri prenose a ukladaní dát sú použité pokročilé metódy deduplikácie a kompresie. Tieto metódy umožňujú znížiť vyťaženie prostriedkov pri prenášaní dát do Cloud Backup, odosielajú sa iba nové alebo upravené dáta, vďaka tomu je zálohovanie rýchlejšie (znižuje sa potreba prostriedkov).

Zálohované dáta v úložisku sú zašifrované a dešifrovať ich je možné iba prostredníctvom vášho účtu.

Na každý systém (či už fyzický či virtuálny), ktorý chcete zálohovať, sa inštaluje zálohovací agent. Agenta nastavíte podľa vytvoreného účtu FORPSI Cloud Backup a v Control Paneli potom vyberiete, aké mission-critical dáta budete zálohovať. Pomocou Control panelu môžete jednoducho, niekoľkými kliknutiami, vytvoriť zálohu komplexných distribuovaných systémov. Zálohovací agent a Control panel umožňujú spravovať všetky zálohy bezpečne, efektívne, rýchlo a spoľahlivo, a to na ľubovoľnom operačnom systéme a hociktorom type fyzického alebo virtuálneho servera.

Technologické a bezpečnostné štandardy služby Cloud Backup vám umožnia dodržovať ustanovenia a predpisy o dôverných informáciách, dostupnosti a zabezpečení uložených dát. Prostredníctvom intuitívneho Control Panela môžu používatelia jednoducho nastaviť dĺžku obdobia pre uchovanie dát podľa predpisu o povinnej dĺžke ukladania informácií.

DPH
Cloud Backup
Kľúčové vlastnosti
Cena Od 6,99 €/mesačne + DPH (balíček)
Od 1,50 €/mesačne + DPH (pay-per-use)
Platba Pay-per-use po hodinách alebo predplatený mesačný balíček
SLA 99.80%
Balíčky
 • •   Pay-per-use: násobky 10 GB
 • •   50 GB plan
 • •   100 GB plan
 • •   250 GB plan
 • •   500 GB plan
 • •   1000 GB plan
 • •   2500 GB plan
 • •   5000 GB plan
 • •   10000 GB plan
 • •   15000 GB plan
 • •   20000 GB plan
 • •   Vyššie varianty dostupné na požiadanie
Neobmedzený maximálny počet chránených serverov/aplikácií pre všetky balíčky.
Maximálna frekvencia záloh Každú hodinu
Plánovanie úloh Každú hodinu v období 24h
Rozlíšenie na jednotlivé úlohy zálohovania
Maximálna doba uchovania dát Od 1 dňa až neobmedzene
Rozlíšenie na jednotlivé úlohy zálohovania
Zabezpečenie Šifrovaný prenosový kanál
Možnosť šifrovania obsahu na úložisku pomocou AES-256
Počet Backup účtov Neobmedzený
Maximálny počet agentov Podľa zvoleného balíčka
Maximálny počet zálohovacích úloh Neobmedzený
Traffic Neobmedzený
Bandwidth optimalizácia Záloha iba zmenených dát
Kompresia dát na strane klienta
Dostupní agenti Windows Agent s podporou VSS a “Bare Metal”
Linux (Red Hat, CentOS, openSuse, Debian, Ubuntu) a “Bare Metal”
AIX
SUN Solaris
Oracle Database
MSSQL Database
MS Exchange
MS Sharepoint
MS Cluster
Mac OS X
Systémy pre optimalizáciu prenosou dát Kompresia
Deduplikácia dát
Datacentrá, v ktorých je možné službu aktivovať CZ1, IT1, IT2, IT3, FR1, DE1, UK1, PL1
https://www.forpsicloud.sk/infrastruktura-cloud.aspx
Služby s kvalifikáciou PA Cloud dostupné z datacentier IT1, IT2, IT3
Certifikáty služby ISO 9001, ISO 27001
https://www.forpsi.org/certifikaty.aspx
Podpora Zahrnutá
   
ZAČAŤ HNEĎ

Vyššie uvedené funkcie sa týkajú služby Commvault Cloud Backup, která je v súčasnej dobe dostupná v datacentre IT3

Začnite používat FORPSI Cloud

 ZAČNITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: