Späť hore
Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

Technológie

Infraštruktúra Cloud Backup je tvorená sériou úložísk na zabezpečenie a ukladanie veľkého množstva dát. Na každý systém (či fyzický, alebo virtuálny), ktorý chcete zálohovať sa nainštaluje zálohovací agent. Agenta nastavíte podľa vytvoreného účtu FORPSI Cloud Backup a v Backup Control Paneli potom vyberiete, aké mission-critical dáta budete zálohovať. Vytvorené zálohy sú spravované z Backup Control Panelu. Je to jednoduché a intuitívne webové rozhranie, prístupné z akéhokoľvek prehliadača.

Z vybraných dát je možné vytvoriť kópie a uložiť ich v našich datacentrách, v datacentrách iných poskytovateľov, alebo vo vašich vlastných priestoroch. Môžete vytvárať a spravovať aj zálohy zložitých a distribuovaných systémov niekoľkými kliknutiami myšou. Dáta medzi vašimi servermi a FORPSI Cloud Backup sú prenášané šifrovane s použitím AES a SSL.


Je využívaná deduplikácia a kompresia dát. Odosielajú sa tak len nové a pozmenené dáta, čo urýchľuje proces prenosu a šetrí nároky na priestor úložiska. Zálohované dáta sú v úložisku zašifrované a dešifrovať ich je možné len prostredníctvom vášho účtu.

Technologické a bezpečnostné štandardy služby Cloud Backup vám umožnia dodržiavať ustanovenia predpisov o utajení, dostupnosti a zabezpečení uložených dát. Prostredníctvom intuitívneho Backup Control Panelu môžu používatelia jednoducho nastaviť dĺžku obdobia na uchovanie dát podľa predpisov o povinnej dĺžke ukladania informácií.

Schéma zálohovania

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 2 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: