Prejsť na hlavný obsah
Služby
t

Technické parametre – Cloud Backup

nfraštruktúra Cloud Backup je tvorená sériou úložísk na zabezpečenie a ukladanie veľkého množstva dát, ktoré sú prístupné zo zabezpečeného pripojenia. Vytvorené zálohy sú spravované z Control Panela. Je to jednoduché a intuitívne webové rozhranie, prístupné z akéhokoľvek prehliadača.

Z vybraných dát je možné vytvoriť kópie a uložiť ich v našich datacentrách, v datacentrách iných poskytovateľov, alebo vo vašich vlastných priestoroch. Dáta sú prenášané na série úložísk priamym šifrovaným pripojením, čím je zaistená maximálna miera zabezpečenia. Dáta sú komprimované, čo zaisťuje optimálnu rýchlosť s výraznou úsporou času a potrebných prostriedkov. Služba Cloud Backup zaručuje maximálnu bezpečnosť uložených dát pomocou šifrovacích systémov (AES), počas prenosu sa o ochranu starajú bezpečnostné protokoly (AES, SSL). Pri prenose a ukladaní dát sú použité pokročilé metódy deduplikácie a kompresie. Tieto metódy umožňujú znížiť vyťaženie prostriedkov pri prenášaní dát do Cloud Backup, odosielajú sa iba nové alebo upravené dáta, vďaka tomu je zálohovanie rýchlejšie (znižuje sa potreba prostriedkov).

Zálohované dáta v úložisku sú zašifrované a dešifrovať ich je možné iba prostredníctvom vášho účtu.

Na každý systém (či už fyzický či virtuálny), ktorý chcete zálohovať, sa inštaluje zálohovací agent. Agenta nastavíte podľa vytvoreného účtu FORPSI Cloud Backup a v Control Paneli potom vyberiete, aké mission-critical dáta budete zálohovať. Pomocou Control panelu môžete jednoducho, niekoľkými kliknutiami, vytvoriť zálohu komplexných distribuovaných systémov. Zálohovací agent a Control panel umožňujú spravovať všetky zálohy bezpečne, efektívne, rýchlo a spoľahlivo, a to na ľubovoľnom operačnom systéme a hociktorom type fyzického alebo virtuálneho servera.

Technologické a bezpečnostné štandardy služby Cloud Backup vám umožnia dodržovať ustanovenia a predpisy o dôverných informáciách, dostupnosti a zabezpečení uložených dát. Prostredníctvom intuitívneho Control Panela môžu používatelia jednoducho nastaviť dĺžku obdobia pre uchovanie dát podľa predpisu o povinnej dĺžke ukladania informácií.

DPH
Cloud Backup
Kľúčové vlastnosti
Cena Od 6,99 €/mesačne + DPH (balíček)
Od 1,50 €/mesačne + DPH (pay-per-use)
Platba Pay-per-use po hodinách alebo predplatený mesačný balíček
SLA 99.80%
Zabezpečenie Šifrovaný prenosový kanál
Možnosť šifrovania obsahu na úložisku pomocou AES-256
Minimálna doba zálohovania 1 hodina
Plánovanie úloh Každú hodinu v období 24h
Rozlíšenie na jednotlivé úlohy zálohovania
Maximálna doba uchovania dát Od 1 dňa až neobmedzene
Rozlíšenie na jednotlivé úlohy zálohovania
Počet Backup účtov Neobmedzený
Maximálny počet agentov Neobmedzený
Maximálny počet zálohovacích úloh Neobmedzený
Traffic Neobmedzený
Bandwidth optimalizácia Záloha iba zmenených dát
Kompresia dát na strane klienta
Dostupní agenti Windows Agent (2003/R2, 2008/R2, 2012/R2) s VSS a podporou “Bare Metal”
Linux Agent (Redhat, Centos, Suse, Debian, Ubuntu)
AIX Agent
SUN Solaris Agent
Oracle Database Agent
MSSQL Database Agent
MS Exchange Agent
MS Sharepoint Agent
MS Cluster Agent
Certifikáty služby ISO 9001:2016, ISO 27001:2014
Podpora Zahrnutá
   
ZAČAŤ HNEĎ

Začinate používat FORPSI Cloud

 ZAČŇITE HNEĎ POŽIADAŤ O VOUCHER*

(*) FORPSI vám poskytne voucher s kreditom v hodnote 5,60 € pre cloudové služby

TECHNOLOGICKÍ PARTNERI: